Archivi tag: sebastián de yradier

La Paloma, (Habanera) Sebastián de Iradier。 Aida Albert: 歌手 • Fernando Tavolaro: Rodolfo Cucculelli 古典吉他。

La Paloma, (Habanera) Sebastián Iradier

Aida Albert: 歌手· Fernando Tavolaro: Rodolfo Cucculelli 古典吉他

http://www.youtube.com/watch?v=ToAZMgLHZBU

 

如果你需要吉他的更多信息,质保,价格或是如何付款等,请随时给我写信: rcucculelli@gmail.com
Rodolfo Cucculelli 手工制作的吉他 。